Thống kê

  • Online 30
  • Hôm nay 151
  • Hôm qua 99
  • Tổng 30707763

ĐỀ TÀI SINH VIÊN

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

  •  Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học - Tải về.
  • Mẫu bìa đề tài nghiên cứu khoa học Sinh viên - Tải về.
  • Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng - Tải về.
  • Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.
  • Dự trù kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học - Tải về.

 

Hỗ trợ tuyển sinh

© 2015 CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
Website: LTTC.edu.vn - Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn hoặc lytutrong@lttc.edu.vn
Điện thoại: (028) 3811.0521 / Fax: (028) 3811.8676
Designed by EPMT