Thống kê

 • Online 5
 • Hôm nay 61
 • Hôm qua 149
 • Tổng 30711721

 ĐỀ TÀI CẤP BỘ

CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

 • Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ năm 2012  Tải về 
 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012  Tải về
 • Về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  Tải về
 • Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  Tải về
 • Mẫu 1.1.  Phiếu đề xuất - Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về  
 • Mẫu 1.2. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.3. P. bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.4. P. đánh giá Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.5. Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.6. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.7. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.8. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.9. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.10. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.11.Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bằng tiếng Anh (Summary)  Tải về
 • Mẫu 1.12. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.13. Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.14. Phiếu đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Mẫu 1.15. Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Phụ lục I: Các biểu Mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về
 • Phụ lục II: Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  Tải về

 

Hỗ trợ tuyển sinh

© 2015 CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
Website: LTTC.edu.vn - Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn hoặc lytutrong@lttc.edu.vn
Điện thoại: (028) 3811.0521 / Fax: (028) 3811.8676
Designed by EPMT