Thống kê

  • Online 17
  • Hôm nay 138
  • Hôm qua 99
  • Tổng 30707750

 TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC

 

1.      Chức năng

         Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác đào tạo Tiếng Đức.

2.       Nhiệm vụ

-            Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo bồi dưỡng Tiếng Đức đáp ứng nhu cầu của người học;

-           Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của Trường;

-           Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm;

-           Thực hiện các công việc khác có liên quan đến Tiếng Đức như biên dịch, phiên dịch;

-           Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình học;

-           Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định;

-           Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 


Thầy PHẠM HỮU LỘC
GIÁM ĐỐC

Cô. NGUYỄN NGỌC TRANG
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Hỗ trợ tuyển sinh

© 2015 CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
Website: LTTC.edu.vn - Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn hoặc lytutrong@lttc.edu.vn
Điện thoại: (028) 3811.0521 / Fax: (028) 3811.8676
Designed by EPMT